Koliko traje zaštita stečena vakcinacijom, koje su nuspojave, moramo li se vakcinisati ako smo preležali COVID 19…?

 Koliko traje zaštita stečena vakcinacijom, koje su nuspojave, moramo li se vakcinisati ako smo preležali COVID 19…?

Na zvaničnom sajtu Vlade Crne Gore i Savjeta za borbu protiv koronavirusa, covidodgovor.me, nalaze se sve informacije u vezi sa koronavirusom i vakcinacijom. Takođe, jedan segment čine najčešća pitanja poput onih da li se moramo vakcinisati ako smo preležali kovid, koliko dugo traje zaštita stečena vakcinom protiv COVID- 19, koje su nuspojave nakon vakcinacije…

U nastavku slijede neke od najčešćih nedoumica u vezi sa ovom problematikom i odgovori stručnjaka, a koji su objavljeni na pomenutom Vladinom covidodgovor.me sajtu, gdje se o ovoj temi možete opširnije informisati.

1. Da li je sigurno da primim vakcinu protiv COVID-19 ako bih željela da imam dijete jednog dana?

Da, ako sada pokušavate da zatrudnite ili želite da zatrudnite u budućnosti, možete primiti COVID-19 vakcinu kada Vam bude dostupna. Trenutno nema dokaza da vakcinacija protiv COVID-19 izaziva bilo kakve probleme sa trudnoćom, uključujući razvoj placente. Pored toga, nema dokaza da su problemi sa plodnošću sporedni efekat bilo koje vakcine, uključujući COVID-19 vakcinu. Kao i sve vakcine, naučnici i sada pažljivo proučavaju vakcine protiv COVID-19 radi neželjenih efekata i nastaviće da ih proučavaju dugi niz godina.

2. Koliko dugo traje zaštita stečena vakcinom protiv COVID-19?

Još uvijek se ne može sa apsolutnom sigurnošću tvrditi koliko dugo će trajati zaštita stečena nakon vakcinacije. Ono što znamo je da je COVID-19 uzrokovao bolest i smrt velikog broja ljudi. Ako se zarazite COVID-om takođe rizikujete da ga preneste voljenima, koji se mogu teško razboljeti. Vakcinacija je sigurniji izbor. Stručnjaci rade na tome da saznaju više o prirodnom imunitetu kao i imunitetu stečenom dobijanjem vakcine. Javnost će blagovremeno biti informisana o novim naučnim dokazima čim budu dostupni.

3. Da li treba da nosim masku i izbjegavam kontakte sa ostalima ako sam primio/la dvije doze vakcine?

Za sada sve javno zdravstvene agencije i autoriteti preporučuju nošenje maski nedeljama nakon druge doze vakcine. U mjesecima pred nama za očekivati je da će se potpuno vakcinisanim osobama omogućiti okupljanje u zatvorenom prostoru i bez fizičke distance ili nošenja maski pod određenim uslovima. Dok se više ne sazna, potpuno vakcinisane osobe trebale bi i dalje nositi maske i držati se dva metra od ostalih ljudi u drugim okruženjima, posebno na javnim mjestima na kojimaje moguće stvaranje gužvi, na kojima boravi dosta ljudi ili prilikom moguće bliske interakcije sa osobama koje su nevakcinisane ili nisu bili kandidati za vakcinaciju.

4. Ako sam već imao COVID-19 i oporavio se, da li moram da se vakcinišem?

Da kao što je ranije rečeno osobama koje su preležale COVID-19 i od njega su se u potpunosti oporavile preporučuje se vakcinacija kako bi imunski odgovor bio stabilan i dugovječan. Trenutno još uvijek ne posjedujemo dovoljno dokaza koji bi jasno i nedvosmisleno ukazali koliko dugo je osoba zaštićena od ponovnog obolijevanja nakon oporavka od COVID-19. Osobe koje su u sklopu terapije COVID-19 dobijala monoklonska antitijela ili plazmu oporavljenih osoba, trebalo bi da sačekaju najmanje 90 dana prije nego što dobiju COVID-19 vakcinu. Istovremeno, ne treba zaboraviti da se u uslovima ograničenog broja vakcina, vakcinacija osoba koje su preležale COVID-19, preporučuje najmanje tri mjeseca nakon preležane bolesti kako bi se prijeko potrebne doze vakcine obezbijedile onim osobama koje bolest nisu preležale a koje su u riziku od obolijevanja, komplikacija ili umiranja.

5. Da li ću nakon dobijanja COVID-19 vakcine biti pozitivan na testu na COVID-19?

Ne, nema dokaza koji ukazuju da vakcine protiv COVID-19 mogu da dovedu do pozitivnog testa na koji se koriste da bi se utvrdilo da li je osoba trenutno inficirana i zarazna po okolinu.

6. Prilikom vakcinacije velikog broja ljudi, koje se mjere preduzimaju radi smanjenja rizika od izloženosti koronavirusu?

Potencijalno prenošenje COVID-19 virusa tokom masovnih kampanja vakcinacije dodatno naglašava značaj primjene opštih mjera prevencije. U skladu sa ovim prilikom dolaska na vakcinaciju moraju se primjenjivati i poštovati sve mjere i preporuke uključujući nošenje maski preo usta i nosa, fizičku distancu od minimum dva metra između lica, održavanje higijene i dezinfekcije ruku, kao i dezinfekciju površina.

7. Koji su najčešći sporedni efekti nakon dobijanja vakcine protiv Covid 19 virusa?

Nakon primanja vakcine, kod vakcinisanih osoba se mogu registrovati pojedini neželjeni događaji što je kod nekih događaja normalna i očekivana situacija koja ukazuje da organizam gradi imunsku zaštitu. Česti i očekivani neželjeni događaji su: crvenilo, bol i otok dijela ruke gdje je vakcina data, kao i umor, glavobolja, bol u mišićima, jeza, drgtavica, groznica i mučnina. Ovi neželjeni događaji mogu imati blagog uticaja na svakodnevne aktivnosti ali se povlače sami od sebe u roku od najčešće dva dana.

8. Mogu li se vakcinisati ako sam u tom momentu COVID-19 pozitivan?

Ne. Osobe koje trenutno boluju od COVID-19 moraju sačekati sve dok se u potpunosti ne oporave od bolesti. Isto važi i za osobe koje nisu poštovale opšte mjere prevencije i koje se inficiraju između prve i druge doze – u periodu dok je organizam stvartao antitijela. Od COVID-19 ozdravljena i oporavljena osoba može i treba da bude vakcinisana. Međutim u uslovima ograničenog broja vakcina vakcinacija ovih osoba se preporučuje najmanje tri mjeseca nakon preležane bolesti kako bi se prijekopotrebne doze vakcine dale onim osobama koje bolest nisu preležale a u riziku su od obolijevanja, komplikacija ili umiranja.

9. Što da radim ako primjetim negativne reakcije na vakcinu?

Ukoliko primjetite bilo kakve nuspojave i neželjene reakcije nakon primanja vakcine, što prije se obratite svom ljekaru u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi.

10. Da li treba da primim vakcinu ukoliko imam drugih zdravstvenih problema?

Ukoliko nijeste alergični na neki od sastojaka vakcine, možete izabrati da je primite. Sa druge strane, vakcinacija može biti problematična za osobe koje imaju dijagnozu na koju bi COVID-19 mogao imati negativan efekat. U tom slučaju, konsultujte se sa svojim ljekarom kako biste otklonili dileme o vakcinaciji.

11. Da li djeca treba da prime vakcinu protiv COVID-19 oboljenja?

Trenutno vakcina protiv COVID-19 oboljenja nije namijenjena za djecu uzrasta mlađeg od 16. godina.

12. Smijem li primiti vakcinu, ako sam trudna ili dojim?

Osobe koje su trudne i spadaju u grupu kojoj je preporučeno da primi vakcinu mogu izabrati da budu vakcinisane. Ako imate bilo kakvih pitanja o vakcinaciji, budite slobodni da kontaktirate sa svojim izabranim ljekarom. Dojenje je svakako važan dio u ovom procesu, ali vakcinacija vrlo rijetko ima negativne efekte u tom smislu. Premda podaci o uticaju vakcine protiv COVID-19 na dojenje još nisu dostupni, mRNA vakcine se ne smatraju rizikom za odojčad.

13. Jesu li vakcine protiv COVID-19 bezbjedne?

Sve vakcine protiv virusa COVID-19 su prošle rigorozne studije, kako bi se osiguralo da budu što bezbjednije.

14. Da li smijem primiti vakcinu protiv COVID-19 isto kada i neku drugu vakcinu?

Sačekajte najmanje 14 dana prije nego što primite neku drugu vakcinu, uključujući vakcine protiv sezonskog gripa. Ako prvo primite neku drugu vakcinu, onda sačekajte najmanje 14 dana prije primanja vakcine protiv COVID-19.

15. Koliko vakcina protiv virusa COVID-19 je potrebno primiti?

Vakcine koje su trenutno odobrene u borbi protiv virusa COVID-19 zahtijevaju dvije doze. Drugu dozu treba da primite u roku od tri sedmice do jednog mjeseca nakon prve. Ipak, nije određen maksimalni period čekanja između prve i druge doze vakcine. Takođe, ne treba primati drugu dozu vakcine prije preporučenog perioda čekanja.

16. Da li treba da nosim masku i izbjegavam gužve, ukoliko sam primo/la dvije doze vakcine?

Da. I dalje nemamo dovoljno informacija da bismo mogli reći da je u potpunosti bezbjedno kretati se bez maske i u grupi. Stručnjacima je potrebno još podataka kako bi mogli da donesu takvu odluku.

17. Da li treba da se vakcinišem, ukoliko sam već preležao/la COVID-19?

Vakcinacija je dobrovoljna i preporučena. Imajući u vidu ozbiljne zdravstvene rizike i činjenicu da je moguće ponovo se zaraziti virusom COVID-19, savjetuje se da treba da primite vakcinu bez obzira na to što ste već preležali bolest. Stručnjaci još ne znaju koliko dugo traje stečeni imunitet nakon preležane bolesti, iako su slučajevi ponovne zaraze rijetki. Prirodni i imunitet stečen vakcinacijom predstavljaju važan faktor u sprečavanju širenja virusa.

18. Što traje duže – imunitet stečen nakon preležane bolesti ili imunitet stečen vakcinacijom protiv COVD-19?

Nivo zaštite koji osoba stiče nakon infekcije koronavirusom (takozvani prirodni imunitet) varira u zavisnosti od bolesti i različit je od osobe do osobe. Imajući u vidu da je ovo nova vrsta virusa, još uvijek se pouzdano ne zna koliko zapravo traje prirodni imunitet. Trenutni indikatori pokazuju da je ponovno obolijevanje od istog virusa veoma rijetko tokom prvih 90 dana nakon prvobitne infekcije. Takođe, trenutno nema dovoljno naučnih saznanja u vezi sa tim koliko imunitet traje nakon primanja vakcine protiv virusa COVID-19 zato što nemamo dovoljno informacija o učinkovitosti imunizacije u realnim uslovima. Zdravstveni eksperti rade predano na izučavanju obiju vrsta imuniteta i mi ćemo pravovremeno obaviještavati javnost o novim podacima i dokazima.

Avatar

Portal Budva

Pročitajte još