Odbornici SO Budva u petak o očuvanju preostalog prostora u Miločerskom parku

 Odbornici SO Budva u petak o očuvanju preostalog prostora u Miločerskom parku

Foto: printscreen/waytomonte.com

Na dnevnom redu 6. sjednice SO Budva koja je zakazana za 11. decembar, odbornici će razmatrati 14 tačaka, među kojima predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa koja se tiče eksproprijacije nepokretnosti dijela katastarske parcele KO Sveti Stefan čiji je nosilac prava svojine kompanija „Sveti Stefan hoteli“ AD Budva.

U obrazloženju Predloga Odluke koji je inicirao klub odbornika Demokrata Budva, navodi se da je na predmetnom dijelu katastarske parcele planirana namjena Parking zelenilo. Namjera je, kako ističu, da se usvajanjem ovog akta stvori neophodan preduslov da se u smislu javnog interesa, što parking prostor stvarno jeste, u postupku eksproprijacije zemljišta izuzme predmetna lokacija i da njen korisnik postane Opština Budva.

Na osnovu mišljenja Sekreterijata za urbanizam i održivi razvoj, zaključuje se da su trenutno na snazi dva planska dokumneta koja daju potpuno suprotna planska rješenja za konkretnu lokaciju. Kako, između ostalog, navode, nakon stupanja na snagu Odluke o donošenju Prostornog plana posebnje namjene obalnog područja, lokalna planska dokumenta Opštine Budva su u orginalnom obliku neizmjenjena i bez ikakvih napomena i upozorenja evidentirana u elektronskom Registru planske dokumentacije Crne Gore i ista su na snazi.

Tokom 6. sjednice lokalnog parlamenta odbornici će razmatrati izmjenjenu Odluku o Budžetu opštine Budva za 2020 godinu, te zaključke o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Budva i radu organa lokalne uprave, kao i radu Centra bezbjednosti Budva za 2019. godinu.

Raspravljaće se i o kriterijumima, uslovima, postupku i načinu obezbjeđivanja poslovnih prostorija za rad političkih partija i sredstava za finansiranje zaposlenih u odborničkim klubovima, Izvjestaju o radu Komisije za raspodjelu sredstava NVO iz Budžeta Opstine Budva za 2018 godinu, o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO, te Programu rada Akademija znanja za 2020. godinu

Avatar

Dušan Vujović

Pročitajte još