Opština ulaže 174.000 eura u izgradnju kapele na Jazu

 Opština ulaže 174.000 eura u izgradnju kapele na Jazu

Opština Budva je Programom investicionih aktivnosti za 2021. godinu opredijelila 174.000 eura za izgradnju kapele na Jazu.

„U blizini manastira Podlastva i lokalnog groblja neophodno je izgraditi kapelu, koja predstavlja jedan osnovnih objekata komunalne infrastrukture. Za pripremu tehničke domumentacije, izgradnju kapele i potpornog zida, koji je neophodan zbog konfiguracije terena, planiraju se izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 174.000 eura“, navodi se u predlogu Programa.

Izgradnjom kapele bi se riješila i potreba naselja koje gravitiraju ka Jazu, jer je ovakav komunalni objekat, godinama unazad od strane mjesnih zajednica zahtijevan da se izgradi.

Na području budvanske opštine trenutno postoje kapele u Budvi, Petrovcu i nadaleko od manastira Praskvica, pa su mještani Grblja tražili da se i za ovo gradsko područje izgradi kapela, što je Opština uvrstila u plan investicionih aktivnosti za ovu godinu.

Izvor: RTV Budva

Avatar

Portal Budva

Pročitajte još