Opštinski Tim za zaštitu i spašavanje donio preporuke za suzbijanje širenja zaraze u Budvi

 Opštinski Tim za zaštitu i spašavanje donio preporuke za suzbijanje širenja zaraze u Budvi

Foto: Booking.com

Imajući u vidu da još postoji potencijalna ugroženost od dalje pojave i širenja korona virusa, Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Budva je u konstantnoj koordinaciji i praćenju situacije, preduzimajući sve moguće i neophodne mjere u cilju povećanja preventivnih aktivnosti na teritoriji Opštine Budva.

S tim u vezi dajemo sljedeće preporuke:

1. Potrebno je da se građani i svi ostali subjekti zaštite i spašavanja i dalje u potpunosti, pridržavaju svih privremenih mjera protiv širenja korona virusa iz naredbi Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje vezano za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje, unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja korona virusa.

2. U prodajnim objektima (hipermarketi, supermarketi i marketi) se ne poštuju u određenoj mjeri propisane epidemiološke mjere (nošenje maski, držanje distance, prekoračenje maksimalnog broja potrošača u prodajnom objektu).
Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima je da na ulazu u prodajnim objektima istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje sledećih mjera:

– odrede odgovorno lice sa istaknutim imenom i prezimenom, brojem telefona koje će se starati o sprovođenju epidemioloških mjera,
– maksimalna gustina potrošača: 1 na 10m2,
– obezbijede rastojanje od najmanje dva metra između potrošača ,
– obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača na ulazu i izlazu u objekat,
– obavezno nošenje zaštitne maske za zaposlene i potrošače.

3. U cilju suzbijanja širenja novonastalog korona virusa, radnici i druga lica koja su angažovana na gradilištima su u obavezi da koriste adekvatne zaštitne maske i drugu opremu čije korišćenje ima za cilj da spriječi širenje virusa, da poštuju propisane mjere socijalne distance i instrukcije koje je izdalo Ministarstvo zdravlja, IZJCG i Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Budva. Takođe, isti su obavezni da prilikom boravka na mjestima na kojima dolaze u kontaktu sa građanima koriste maske i druga zaštitna sredstva koja su propisana od strane nadležnih institucija i tijela.

4. Od građana se posebno očekuje da budu društveno odgovorni i da maksimalno poštuju sve preporuke vezano za boravak u svojim domaćinstvima, zabrane okupljanja, posjeta, putovanja i druge mjere u skladu sa naredbama i preporukama Ministarstva zdravlja i ostalih nadležnih subjekata. Takođe treba izbjegavati gužve i okupljanje na ograničenom prostoru, primjenjivati rigorozne mjere higijene i u svemu doprinjeti borbi protiv daljeg širenja, suzbijanja i sprečavanja prenošenja koronavirusa.

5. Preporuka je da građani konstantno prate sredstva javnog informisanja i naredbe, preporuke, saopštenja nadležnih organa i službi i da postupaju po istima.

6. Svi subjekti zaštite i spašavanja na lokalnom nivou preduzimaju maksimalne mjere iz svoje nadležnosti, koje će se redovno i blagovremeno objavljivati na javnom lokalnom servisu i koje građani u potpunosti treba da poštuju.

7. Nadležni inspekcijski organi dužni su da prate postupanje po naloženim naredbama/mjerama, a svaki oblik nepostupanja po mjerama Ministarstva zdravlja i IZJCG podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa članom 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Avatar

Portal Budva

Pročitajte još