Redukovano radno vrijeme u Opštini Budva

 Redukovano radno vrijeme u Opštini Budva

Foto: Facebook/Opština Budva

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević donio Naredbu o redukovanom radnom vremenu, a u vezi sa preporukama Vlade Crne Gore i trenutnom epidemiološkom situacijom u Budvi.

Radno vrijeme za sve službenike i namještenike Opštine Budva, kao i za javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština, privremeno se redukuje na period od osam do 12 časova.

Građani i klijenti Opštine Budva upućuju se da svoja prava ostvaruju podnošenjem zahtjeva putem pošte, u elektronskoj formi na zvanične email adrese koje se nalaze na sajtu Opština Budva www.opstinabudva.me, te da zahtjeve podnose lično samo ukoliko je to neophodno i hitno radi ostvarivanja svojih prava i interesa.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće na snazi do poboljšanja epidemiološke situacije u Budvi i do donošenja novih preporuka Vlade Crne Gore.

Avatar

Portal Budva

Pročitajte još