U Budvi, zvanično, nema beskućnika

 U Budvi, zvanično, nema beskućnika

Prema zadnjim informacijama Centra za socijalni rad u Budvi, trenutno nema beskućnika.

Rukovoditeljka područne jedinice Budva Jasmina Petrović ističe da pravo na socijalnu zaštitu imaju prvenstveno crnogorski državljani sa boravkom na teritoriji Crne Gore, a jedina ustanova u koju se mogu smjestiti osobe bez krova nad glavom je Dom starih koji se nalazi u Risnu. Zbog toga je zbrinjavanje otežano, posebno ako je riječ o stranim državljanima.

„Strancima sa privremenim i stalnim boravkom, azilantima, lica koja se nalaze pod supsidijarnom zaštitom, dok je jedini izuzetak kod svih navedenih pravila da lice koje se nalazi u stanju socijalne potrebe, koje se nađe uslijed posebnih okolnosti nekog socijalnog rizika može da ostvari pravo na jednokratnu novčanu pomoć i na uslugu privremenog smještaja“, istakla je Jasmina Petrović za televiziju Budva.

Avatar

Portal Budva

Pročitajte još