U Crnoj Gori svaki četvrti stanovnik živi u siromaštvu

 U Crnoj Gori svaki četvrti stanovnik živi u siromaštvu

Foto: Srbija24.com

Svaki četvrti građanin je prošle godine živio ispod granice siromaštva – 24,5 odsto, što je za 0,7 procenata više u odnosu na godinu ranije, pokazala je anketa o dohotku i uslovima života koju je uradio Monstat.

Iz Monstata je objašnjeno da se procenat siromašnih odnosi na osobe ili članove porodica, čiji prihodi ne zadovoljavaju osnovne životne potrebe.

„Prag rizika od siromaštva, postavljen na 60 odsto medijane nacionalnog ekvivalentnog raspoloživog dohotka, iznosio je na godišnjem nivou 2.261 euro za jednočlano domaćinstvo (188,4 eura mjesečno), dok je za domaćinstvo sa dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 4.748 eura (395,6 eura mjesečno)“, kazala je načelnica odsjeka statistike uslova života i socijalnih usluga u Monstatu, Milena Vukotić.

Monstat je rezultat ankete dostavio medijima u formi saopštenja, bez održavanja konfencije za novinare, koje obiluje stručnim terminima.

Avatar

Dušan Vujović

Pročitajte još