Online promocija monografije o deklinaciji u paštrovskim ispravama 16–18. vijeka autorke prof. dr Biljane Šljivić Šimšić

 Online promocija monografije o deklinaciji u paštrovskim ispravama 16–18. vijeka autorke prof. dr Biljane Šljivić Šimšić

Online (Zoom) promocija monografije o deklinaciji u paštrovskim ispravama 16–18. vijeka autorke prof. dr Biljane Šljivić Šimšić (1933–2019), koju su objavili Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak” i Društvo za kulturni razvoj „Bauo” iz Petrovca na Moru, biće organizovana u subotu, 13. februara 2021, s početkom u 19.00 časova.

Krajem 2019. godine Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak” i Društvo za kulturni razvoj „Bauo” iz Petrovca na Moru, u okviru svoje bogate izdavačke produkcije, objavili su monografiju „Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka” autorke dr Biljane Šljivić Šimšić, poznate slavistkinje i profesorke na više prestižnih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.

U pitanju je njena doktorska disertacija, odbranjena početkom 1966. na Harvard Univerzitetu, pred tročlanom komisijom koju si činili neki od najistaknutijih lingvista XX vijeka: dr Roman Jakobson (predsjednik), dr Horace Lunt (član) i dr Albert Lord (član).

Ovaj naučni poduhvat profesorke Biljane Šljivić Šimšić decenijama je bio znan tek pojedincima s našeg prostora, dok brojni naučni i kulturni radnici, posebno istraživači bogate tradicije i nasljeđa Paštrovića, nijesu imali priliku da se s njim susretnu, ni nakon više od pola vijeka od nastanka, čime je zasigurno umanjen sveukupni korpus znanja o lingvistici paštrovskog kraja.

Uvaženi profesor dr Živojin Stanojčić, lingvista i srbista, autorkin davnašnji prijatelj i kolega, nažalost nedavno preminuli, tokom naučnog skupa „Paštrovići – govorni i pisani jezik” (Beograd, 5. april 2011), koji je organizovalo Udruženje „Drobni pijesak”, ukazao je na postojanje ove disertacije i predložio njeno objavljivanje. Zahvaljujući prof. dr Pavlu R. Anđusu, daljem profesorkinom srodniku i predsjedniku Udruženja „Drobni pijesak”, otpočela je korespondencija na ovu temu s profesorkom, koja je sa zadovoljstvom pristala da se rukopis njene diseratacije objavi. Nesebičnom autorkinom voljom i pomoću njene ćerke Ljubice Hankok (Violet Hancock), kao i razumijevanjem Univerziteta Harvard, disertacija je radi publikovanja ustupljena u fotokopiranoj verziji (391 numerisana strana skraćenog A4 formata + prilozi).

Priređivači monografije su doktorand srbistike mr Milena Davidović iz Beograda, glavna i odgovorna urednica izdanja, dr Mila Medigović Stefanović, prof. književnosti i bibliotekarka, i doktorand mr Dušan Medin, arheolog i istraživač nasljeđa Paštrovića. Recenzenti koji su svesrdno preporučili disertaciju za štampu su lingvisti – pomenuti prof. dr Živojin Stanojčić i posvećeni istraživači paštrovskog pisanog i usmenog  govora – prof. dr Jelica Stojanović i prof. dr Miodrag Jovanović s Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Nije izostala ni stručna pomoć akademika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti – prof. dr Branislava Ostojića i prof. dr Radomira V. Ivanovića. Likovno i grafičko uređenje monografije potpisuje Jasmina Živković. Izdanje je objavljeno kao dio biblioteke „Kulturno nasljeđe Paštrovića”, koju uređuje Dušan Medin. Monografija ima 308 strana (format B5) teksta i brojnih priloga, ukoričena je tvrdim povezom i štampana u tiražu od 500 primjeraka u valjevskoj štampariji „Topalović”.

Cijeneći sve navedeno, izdavači i priređivači opravdano vjeruju da će monografija „Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka” prof. dr Biljane Šljivić Šimšić doprinijeti proširivanju saznanja o Paštrovićima, njihovom pisanom i govornom jeziku, odnosno da će podstaći nove pravce proučavanja paštrovskih isprava i savremenog govora ove zajednice, te da, kao takva, predstavlja koristan, značajan i jedinstven prilog istorijskoj dijalektologiji našeg jezika.

Avatar

Portal Budva

Pročitajte još