Tags : računari

Više preduzeća koristi računare u poslovanju

U Crnoj Gori 98,8 odsto preduzeća, prema anketi Monstata, koristi računare u poslovanju, što je 0,2 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Monstatovo istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u preduzećima u ovoj godini je pokazalo da 99,5 odsto preduzeća, koja koriste računar, ima pristup internetu. “Od preduzeća koja imaju pristup internetu, 84,5 odsto […]Detaljnije